องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


กองช่าง

 
         
       
    นายรุ่งเรือง  บุญชะเน    
    ผู้อำนวยการกองช่าง    
         
       
    ว่าง    
    นายช่างโยธาชำนาญงาน    
         
       
    นายธนะโรจน์ ฤกษ์ชัยโชติวัตร    
    ผู้ช่วยนายช่างโยธา    
         

 

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011