องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563  ดาวน์โหลด

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  ดาวน์โหลด

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม  2563 ดาวน์โหลด

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลด

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลด 

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564   ดาวน์โหลด

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011