องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดาวน์โหลด

ประกาศนโยบายและกลยุทธ์ด้าน  ดาวน์โหลด

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011