องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานสรุปผลการใช้บริการตามภาระกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564  * 1เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564

ดาวน์โหลดไพล์

รายงานสรุปผลการใช้บริการตามภาระกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563  * 1เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563

ดาวน์โหลดไฟล์

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011