องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


คณะผู้บริหาร

 

         
       
    นายสายทอง  การะเมฆ    
    นายก  อบต. หนองฮาง    
    085-5382-1269    
   
นายชิงชัย  พละศักดิ์   นายสายันต์  เสาร์ชัย   นายบุญทอง  ไชยโคตร
รองนายก  อบต. หนองฮาง   เลขานุการ  นายก  อบต.   รองนายก  อบต. หนองฮาง
089-544-3367   086-868-0843   089-133-1360
         
         
         
         

 

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011