องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


Title Author Hits
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2563 ผู้ดูแลระบบ 1
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองอิสานเขียว สายทางสะพาน - วัดป่าหนองฮาง หมู่ที่ 1 ผู้ดูแลระบบ 9
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผู้ดูแลระบบ 13
ขอเขิญเข้ารับฟังการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง สมัยสามัญ ผู้ดูแลระบบ 12
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ผู้ดูแลระบบ 37
การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองฮาง ประจำปี พ.ศ. 2563 Written by งานการเจ้าหน้าที่ 27
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 Written by งานการเจ้าหน้าที่ 26
ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563(1) ผู้ดูแลระบบ 55
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ. 2562 ผู้ดูแลระบบ 23
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ผู้ดูแลระบบ 53

Subcategories

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011