องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


Title Author Hits
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ผู้ดูแลระบบ 15
การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองฮาง ประจำปี พ.ศ. 2563 Written by งานการเจ้าหน้าที่ 12
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 Written by งานการเจ้าหน้าที่ 12
ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563(1) ผู้ดูแลระบบ 43
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ. 2562 ผู้ดูแลระบบ 9
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ผู้ดูแลระบบ 44
รายงานงบแสดงสถานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้ดูแลระบบ 47
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2/2562 วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 10
การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ดูแลระบบ 55
ประกาศการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนที่ดินและภาษีป้าย และภาษีประกอบการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ ผู้ดูแลระบบ 97

Subcategories

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011