องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


ผู้บริหาร

 

 

       
    นายฉัตรชัย เวชกามา    
    ปลัด    
       
    พจอ สุระชัย. ศรีสมบูรณ์    
    รองปลัด    

 

 

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011