องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารงาน/การดำเนินงาน

การปฏิบัติงานและการให้บริการ

โดย ผู้ดูแลระบบ
11-02-2021
โดย ผู้ดูแลระบบ
11-02-2021
โดย ผู้ดูแลระบบ
11-02-2021
โดย ผู้ดูแลระบบ
11-02-2021
โดย ผู้ดูแลระบบ
11-02-2021

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส/การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

โซเซียลเนตเวิค

สถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

ลิงค์ราชการ

 

   
   

 

แผนความเสี่ยง

แผนความเสี่ยงแผนความเสี่ยง

 

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011