องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการแสดงตำแหน่งทางการเงินและระดับอื่นประจำประจำปี 2558  ดาวน์โหลด

รายงานการทำงานทางการเงินและการสร้างบ้านประจำปี 2559 ดาวโหลด

รายงานการทำงานทางการเงินและการสร้างบ้านประจำปี 2560 ดาวโหลด

รายงานการบริหารทางการเงินและการขนส่งอื่นประจำปี 2561 ดาวโหลด

รายงานการบริหารทางการเงินและการเคลื่อนไหวประจำปี 2562 ดาวโหลด  ดาวโหลด

งบแสดงฐานะการเงินและประกอบอื่นประจำปี 2563  ดาวโหลด

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011