องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง


แผนอัตรากำลัง

แผนพัฒนาพัฒนาบุคลากร  ดาวส์โหลด

แผนอัตรากำลังฉบับปรับปรุงปี 61-63 ดาวส์โหลด

แผนอัตรากำลัง-61-63   ดาวส์โหลด

แผนข้อ-10 ดาวส์โหลด

แบบ-7-แบบ  ดาวส์โหลด

ภาระค่าใช้จ่าย  ดาวส์โหลด

Copyright 2015.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทรศัพท์ 045-826011 แฟกซ์ 045-826011