กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา และถวายภัตตาหารเพลพระ

25 ก.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.หนองฮาง 309

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา และถวายภัตตาหารเพลพระ ณ วัดบ้านหนองฮาง