ประการศราคากลางในการก่อสร้างถนนลูกรังทางคลองชลประทาน ถึงตะกาจ หมู่ที่ 11