23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช

23 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.หนองฮาง 58

วันที่ 23 ตุลาคม 2566

           อบต.หนองฮาง หัวหน้าส่วนทุกส่วน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ในวันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2566