ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566