ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566