ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่8/2566

15 พ.ย. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.หนองฮาง 128

วันพุธที่  15 พฤศจิกายน 2566

          ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่8/2566 วันพุธที่  15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง