รายงานผลการสำรวจตลาดในพื้นที่ตำบลหนองฮางขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง