ท่านสามารถแจ้งแจ้งแบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือสำหรับประชาชน ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮางได้โดย