องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง
ที่อยู่: บ้านวังทอง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ 33110
โทร: 045-826011
โทรสาร: 045-826011
E-Mail: [email protected], [email protected]
นายสายทอง การะเมฆ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทร. 085-5382-1269
นายพยนต์ วงษ์ใหญ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทร. 089-544-3367
นายบุญทอง ไชยโคตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทร.089-133-1360
นายกีรติกร โพธิ์กระชาติ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทร. 086-868-8043
นายฉัตรชัย เวชกามา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทร. 098-592-9024
พ.จ.อ.สุรชัย ศรีสมบูรณ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โทร. 081-781-6775

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง