ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออ่างล้างมือสแตนเลส 7 ก๊อก สำหรับเด็กเล็ก ของ ศพด. วัดบ้านหนองฮาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง