ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม ชุด Wood house slide ของ ศพด. วัดบ้านหนองฮาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง