กิจกรรมโครงการ"Big Cleaning Day"บ้านกุดผักหนาม หมู...
24 พ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.หนองฮาง 86
กิจกรรมโครงการ"Big Cleaning Day"บ้านกุดผ...
23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช
23 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.หนองฮาง 57
วันที่ 23 ตุลาคม 2566      ...
กิจกรรมโครงการสำนักงานสีเขียว
16 ต.ค. 2023 09:51:00 กิจกรรม อบต.หนองฮาง 81
โครงการสำนักงานสีเขียว
กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา และถวายภัตตาหารเพลพระ
25 ก.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.หนองฮาง 199
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหน...
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นใ...
11 ก.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.หนองฮาง 156
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหน...
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด...
5 เม.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.หนองฮาง 164
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. พิธี...
กิจกรรม Big cleaning Day ณ วัดบ้านโพนสูง หมู่ที่ 5
22 มี.ค. 2023 15:00:00 กิจกรรม อบต.หนองฮาง 124
  วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น....