ปรับปรุงล่าสุด 2 มี.ค. 2023 08:25:02 1,014

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 12   ตำบลหนองฮาง  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งในจำนวน   5   องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอเบญจลักษ์    ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเบญจลักษ์  ห่างจากตัวอำเภอเบญจลักษ์  ประมาณ  10 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  65  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตดังนี้

  •           ทิศเหนือติดต่อกับตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ
  •           ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ
  •           ทิศใต้ติดต่อกับตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  •           ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮางมีเนื้อที่ประมาณ  44.80  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  28,000  ไร่

สภาพภูมิประเทศ

          ลักษณะสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่  เป็นที่ราบสูงมีลูกคลื่นลอนเตี้ยสลับกันไป   อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 138  เมตร  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย  ความสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ