ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565