ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565