ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566