ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้างตามภาระกิจ