รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป