โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนตำบลหนองฮางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

11 ก.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.หนองฮาง 156

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนตำบลหนองฮางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง   โดยได้รับเกียรติ จากนายบุญทอง ไชยโคตร  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง เป็นประธานในพิธี พร้อม นายพยนต์ วงค์ใหญ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำล  นายฉัตรชัย  เวชกามา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายประดิษบ์ พงษ์เกษ   ประธานสภาอบต.หนองฮาง  ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ